Trần thạch cao chống ẩm

Chất liệu: Vật liệu nhẹ, không nung
Kích thước: 2440x1220x9/12.5/15mm